Cabanillas e Verdaguer: unha adaptación

  • Xosé María Dobarro Paz

Resumen

Un dos camiños que indican a plena madurez dun idioma é o de traducir obras doutras culturas que xa a teñan acadado. Cabanillas, que, segundo confesión propia, se iniciara como poeta traducindo autores cataláns, foi un dos escritores galegos do seu tempo que máis traballou, ao longo da súa langa vida nesa vertente, ao poñer na súa lingua versos de autores doutras latitudes e periodos, desde clásicos ata románticos ingleses, alemáns ou franceses. A que aquí se recolle é a primeira desas traduccións que deu á luz ademais da seu primeiro poema en galego publicado.

Descargas

La información sobre descargas todavía no está disponible.
Publicado
2003-01-01
Cómo citar
Dobarro Paz, X. M. (2003). Cabanillas e Verdaguer: unha adaptación. Madrygal. Revista De Estudios Gallegos, 6, 51 - 54. https://doi.org/-
Sección
Artículos