Vol 18 (2015)

Tabla de contenidos

Artículos

Relaciones de poder y memoria de un linaje. La intervención de la Casa de Moscoso en la Compostela de los siglos XIV-XVI PDF
Carlos J. Galbán Malagón 13-31
Ficción y documentación en "Hombre sin nombre" (2006), de Suso de ToroFicción y documentación en Hombre sin nombre (2006), de Suso de Toro PDF
José Manuel González Herrán 33-44
Manuel Murguía e Rosalía de Castro nos inicios como escritora de Narcisa Pérez Reoyo PDF
Teresa López 45-57
De Irlanda a Iberia: notas para a tradución de Eiléan Ní Chuilleanáin do inglés ao galego PDF
Kathleen March 59-72
Linguas en contacto na escrita electrónica galega PDF
Estefanía Mosquera Castro 73-82
Franquismo e literatura galega: "Non Chores, Sabeliña", a primeira obra da literatura galega de Posguerra. Entre o populismo e o rexoubeirismo PDF
Xulio Pardo de Neyra 83-95
Leopoldo María Panero e Lois Pereiro: poéticas da transgresió PDF
Laura Piñeiro Pais 97-110
As categorías non verbais. Análise dunha narración oral en galego PDF
Aitor Rivas 111-121
Identidade sentimental, historia e política en "A vila sulagada" de Daniel Cortezón PDF
Santiago Sanjurjo Díaz 123-135
"Raíñas de pedra": unha revisión humanizadora e feminista da vida e morte de Inés de Castro PDF
Soraya Suárez Quintas 137-146
"A noite branca", entre o documental e o ficcional: a memoria silenciada da División Azul PDF
Dolores Vilavedra 147-155
La etapa formativa de Picasso en Galicia PDF
Inmaculada Zurrón López 155-161

Varia

“Danza da lúa en Santiago”. Suxerencias para unha aproximación a Federico García Lorca, poeta galego (1985) PDF
María Victoria Moreno, Xesús Alonso Montero 163-173
Análise poética integral de “Negra sombra" PDF
Xosé Azar 175-183
Lagartos na sombra (Miserias de poeta) PDF
Modesto Hermida 185-192
Carta inédita de Celso Emilio Ferreiro PDF
Claudio Rodríguez Fer 193-194
Corpos roubados PDF
Raquel Vila Amado 195-196

Crónica

Manuel Rodríguez Alonso e a “tremenda loita” contra o españolismo lingüístico* PDF
Francisco Fernández Rei 197-200
Filgueira Valverde en zapatillas PDF
Ángeles Filgueira Iglesias 201-204
Carta a mi abuelo PDF
Jorge Urrea Filgueira 205
2015, ano ventureiro para os estudos madrigalegos PDF
Lidia López Teixeiro 207-212
Patrimonio cultural galego na Real Biblioteca do Escorial. Crónica dun reencontro PDF
Ricardo Pichel Gotérrez 213-214

Creación

Poemas da miña vellez PDF
Xosé Azar 215-218
Fotos de familia PDF
Manuel Forcadela 219-226
Poemas PDF
Gonzalo Hermo 227-228
Escolma PDF
Elías Portela 229-234
Poemas PDF
Claudio Rodríguez Fer 235-237
Poemas PDF
Lara Rozados 239-341
Poemas PDF
Lidia Teixeiro 243-244
O crego harmónico PDF
Xavier Alcalá 245-246
As dúas mais do Sandro PDF
Xavier Frías Conde 247-248
Procurando unha ollada lila PDF
Noelia Gómez Calvo 249
Non só a lingua, tamén a inútil desobediencia nos achega ao que non somos PDF
Antonino Nieto Rodríguez 251-253
O peso do meu desexo PDF
Begoña Paz 255-259
O solpor do fracaso PDF
Laura Piñeiro Pais 261
O vestido vermello da avoa Carmen PDF
Vanesa Rodríguez Tembrás 263-266
Relatos PDF
Domingo Villar 267-268
Atracos PDF
Roi Vidal 269-275

Traducción

Konstantinos Jatzopoulos: “Non busco o alleo” PDF
Victoria Leng 277-278
“O último verán” de Mauro Corona PDF
Alessandro Zamengo, Giada Giacomel, Giulia Scalco 279-285

Entrevista

Úrsula Heinze. Viaxe ao real PDF
Lidia Teixeiro 287-291

Reseñas

Luna Alonso, Ana et al. (2015) (eds.): "Literaturas extrajeras y desarrollo cultural: hacia un cambio de paradigma en la traducción literaria gallega" PDF
Lúa Cruz Fernández 293-295
Fernández Naval, Francisco X. (2014): "O soño galego de Julio Cortázar" PDF
María Curros Ferro 295-297
VV.AA. (2013): "Cadernos de Fraseoloxía Galega, nº 15" PDF
Alba Diz Villanueva 297-298
Acuña, Ana (ed.) (2014): "Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega" PDF
Alba Diz Villanueva 298-299
López Casanova, Arcadio (2014): "As voces da máscara (2006-2014)" PDF
Modesto Hermida 299-302
Reimóndez, María (2009): "Pirata" PDF
Ánxela Lema París 302-303
Llorca, Jorge (2014): "O violín de Rembrandt" PDF
Xosé Antonio López Silva 303-304
Yáñez Jato, Rafael (2015): " Farewell" PDF
Lidia López Teixeiro 304-305
Quintiá, Xerardo (2015): "O viaxeiro radical" PDF
Lidia López Teixeiro 305-306
Fernández Paz, Agustín (2014): "A viaxe de Gaga" PDF
Lidia López Teixeiro 306-307
Alonso Montero, Xesús (2013): "Ricard Salvat (1934-2009) e o teatro galego" PDF
Clara Isabel Marín García 308-309
Ramos, Baldo (2014): "Cartografía do exilio" PDF
Isabel Mociño González 310-311
García Vega, Lucía (2014): "Rosalía de Castro e os lugares de Cantares gallegos" PDF
Laura Piñeiro Pais 311-313
González Fernández, Helena e Cebreiro Rábade, María do (eds.) (2012): "Canon y subversión. La obra narrativa de Rosalía de Castro" PDF
Sebastian Stratan 313-315Madrygal. Revista de Estudios Gallegos
ISSN 1138-9664
ISSN-e 1988-3285

© . Universidad Complutense de Madrid
Biblioteca Complutense | Ediciones Complutense