Antón Avilés de Taramancos e a ruptura do marco xeracional

  • Martín Veiga

Resumen

Antón Avilés de Taramancos viviu en Colombia desde 1961 a 1980. Esta longa estadia neste país tivo moitas influencias literarias. Nomeadamente tivo que ver co desenvolvemento das cacacteristicas literarias que dificultan encadralo nunha determinada xeración. Cronoloxicamente pertence á chamada xeración das Festas Minervais, mais a poesía que escribiu despois da volta a Galicia comparte elementos estilísticos con algúns poetas da xeración das oitenta. Esta aparente contradicción percibese na manera en que esta importante figura da poesía galega contemporánea sobesae do marco xeracional común de referencia.

Descargas

La información sobre descargas todavía no está disponible.
Publicado
2003-01-01
Cómo citar
Veiga, M. (2003). Antón Avilés de Taramancos e a ruptura do marco xeracional. Madrygal. Revista De Estudios Gallegos, 6, 117 - 123. https://doi.org/-
Sección
Artículos