A poesía galega actual. Algunhas notas, necesariamente provisorias, para un estado da cuestión

  • María Xesús Nogueira

Resumen

Este artigo ten por obxectivo ofrecer unha panorámica da poesía Galega contemporánea, centrándose tanto na súa evolución como nos diversas correntes estilísticas aparecidas desde 1976. Tamén se referirá aos temas do discurso historiográfico e crítico e inclúese unha bibliografía comprensiva.

Descargas

La información sobre descargas todavía no está disponible.
Publicado
2003-01-01
Cómo citar
Nogueira, M. X. (2003). A poesía galega actual. Algunhas notas, necesariamente provisorias, para un estado da cuestión. Madrygal. Revista De Estudios Gallegos, 6, 85 - 97. https://doi.org/-
Sección
Artículos