Prensa e literatura galegas na Habana (1880-1936)

  • Luis Alonso Girgado

Resumen

Neste artigo fálase da prensa e da literatura galegas na Habana e da súa importancia e repercusión en Galicia. Infórmase da presencia de persoeiros como Alvarez lnsúa, Neiras Vilas ou, mesmo, Curros Enríquez no illa do Caribe que axudaron ós galegos a ter máis presente a Galicia desde a distancia, coa creacion dos centros galegos ou a publicación de xornais e revistas sinalados no estudio.

Descargas

La información sobre descargas todavía no está disponible.
Publicado
2003-01-01
Cómo citar
Alonso Girgado, L. (2003). Prensa e literatura galegas na Habana (1880-1936). Madrygal. Revista De Estudios Gallegos, 6, 21 - 26. https://doi.org/-
Sección
Artículos