Rodríguez Guerra, Alexandre e Xosé Bieito Arias Freixedo (eds.) (2016): "The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesía galega medieval".

  • Ricardo Pichel Universidad de Alcalá

Descargas

La información sobre descargas todavía no está disponible.
Cómo citar
Pichel, R. (1). Rodríguez Guerra, Alexandre e Xosé Bieito Arias Freixedo (eds.) (2016): "The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesía galega medieval". Madrygal. Revista De Estudios Gallegos, 21, 491-492. https://doi.org/10.5209/MADR.62642
Sección
Reseñas