La (re)escritura feminista. Notas sobre Begoña Caamaño

María Xesús Nogueira Pereira

Resumen


Aproximación a la figura de Begoña Caamaño (1964-2004), que se ocupa tanto de su perfil biográfico e intelectual como de las principales claves de su proyecto narrativo. El trabajo pretende además situar a la escritora en las coordenadas de la narrativa gallega contemporánea, en particular en las escrituras de género desarrolladas en las últimas déadas.

Citas


Acuña, Ana (coord.): Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega. Berlin: Frank & Timme.

Caamaño, Begoña (2009): Circe ou o pracer do azul. Vigo: Galaxia.

Caamaño, Begoña (2012): Morgana en Esmelle. Vigo: Galaxia.

Caamaño, Begoña (2012b): “Morgana en Esmelle”, Festa da palabra silenciada 28, pp. 40-46.

Cunqueiro, Álvaro (1982): Obra en galego completa. Vol. II. Narrativa. Vigo: Galaxia.

Dopico, Montse (2010): “A sororidade é un arma de empoderamento que só pode facernos máis libres”, Praza Pública, 30/04/2012 (consulta: 30/04/2016).

Dopico, Montse (2015): “Nós contigo também navegar”, Praza Pública, 25/10/2015 (consulta: 30/04/2016).

Forcadela, Manuel (2012): “Morgana en Esmelle”, Festa da palabra silenciada 28, pp. 87-89.

González Fernández, Helena (2005): Elas e o paraugas totalizador. Escritoras, xénero e nación. Vigo: Xerais.

Nogueira Pereira, María Xesús (2006): “De vangardas e Penélopes. A intertextualidade na peosía galega dos noventa”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 9, pp. 93-102.

Nogueira Pereira, María Xesús (2014a): “Apuntamentos nómades. Viaxe e literatura nas escritoras galegas”, en A. Acuña (coord.), Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega. Berlín: Frank & Timme, pp. 153-177.

Nogueira Pereira, María Xesús (2014b): “As fotografías de Begoña Caamaño”, Grial. Revista galega de cultura 204, pp. 75-79.

Sotelino, Begoña R. (2010): “A Penélope que debuxou Homero, desafortunadamente, segue existindo”. La Voz de Galicia, 19/01/2010.

Vidal Villaverde, Manuel (2010): “O galego resúltalles un moribundo demasiado lento e molesto”, Entrevista de Manuel Vidal Villaverde, Galicia Hoxe, 24/01/2010.

Vilavedra, Dolores (2007): “Unha achega ao discurso narrativo de autoría feminina”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 10, pp. 145-151.

Vilavedra, Dolores (2010): A narrativa galega na fin de século. Unha ollada crítica desde 2010. Vigo: Galaxia.


Texto completo: PDF

Refbacks

  • No hay Refbacks actualmente.

Madrygal. Revista de Estudios Gallegos
ISSN 1138-9664
ISSN-e 1988-3285

© . Universidad Complutense de Madrid
Biblioteca Complutense | Ediciones Complutense