Madrygal. Revista de Estudios Gallegos

Madrygal. Revista de Estudios Gallegos (ISSN 1138-9664, ISSN-e 1988-3285) es una revista de periodicidad anual orientada a la investigación de la lengua, la literatura y la cultura gallegas. En ella tienen cabida estudios literarios, lingüísticos, históricos, etcétera. Además de los artículos científicos, cuenta con secciones de creación (poesía, narrativa y teatro), crónicas, traducción, entrevistas y reseñas de libros de la especialidad. Los artículos se publican en español y en gallego. La revista está subvencionada por la Secretaría Xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia.

Portada de Madrygal. Revista de Estudios Gallegos

Noticias

 

Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, ha sido aceptada para su indexación en el Emerging Sources Citation Index (ESCI), la nueva edición de Web of Science.

 
La revista Madrygal. Revista de Estudios Gallegos ha sido aceptada para su indexación en el Emerging Sources Citation Index (ESCI), la nueva edición de Web of Science.  
Publicado: 2015-10-05 Mas...
 
Mas Noticias...

Vol 18 (2015)

Tabla de contenidos

Artículos

Relaciones de poder y memoria de un linaje. La intervención de la Casa de Moscoso en la Compostela de los siglos XIV-XVI PDF
Carlos J. Galbán Malagón 13-31
Ficción y documentación en "Hombre sin nombre" (2006), de Suso de ToroFicción y documentación en Hombre sin nombre (2006), de Suso de Toro PDF
José Manuel González Herrán 33-44
Manuel Murguía e Rosalía de Castro nos inicios como escritora de Narcisa Pérez Reoyo PDF
Teresa López 45-57
De Irlanda a Iberia: notas para a tradución de Eiléan Ní Chuilleanáin do inglés ao galego PDF
Kathleen March 59-72
Linguas en contacto na escrita electrónica galega PDF
Estefanía Mosquera Castro 73-82
Franquismo e literatura galega: "Non Chores, Sabeliña", a primeira obra da literatura galega de Posguerra. Entre o populismo e o rexoubeirismo PDF
Xulio Pardo de Neyra 83-95
Leopoldo María Panero e Lois Pereiro: poéticas da transgresió PDF
Laura Piñeiro Pais 97-110
As categorías non verbais. Análise dunha narración oral en galego PDF
Aitor Rivas 111-121
Identidade sentimental, historia e política en "A vila sulagada" de Daniel Cortezón PDF
Santiago Sanjurjo Díaz 123-135
"Raíñas de pedra": unha revisión humanizadora e feminista da vida e morte de Inés de Castro PDF
Soraya Suárez Quintas 137-146
"A noite branca", entre o documental e o ficcional: a memoria silenciada da División Azul PDF
Dolores Vilavedra 147-155
La etapa formativa de Picasso en Galicia PDF
Inmaculada Zurrón López 155-161

Varia

“Danza da lúa en Santiago”. Suxerencias para unha aproximación a Federico García Lorca, poeta galego (1985) PDF
María Victoria Moreno, Xesús Alonso Montero 163-173
Análise poética integral de “Negra sombra" PDF
Xosé Azar 175-183
Lagartos na sombra (Miserias de poeta) PDF
Modesto Hermida 185-192
Carta inédita de Celso Emilio Ferreiro PDF
Claudio Rodríguez Fer 193-194
Corpos roubados PDF
Raquel Vila Amado 195-196

Crónica

Manuel Rodríguez Alonso e a “tremenda loita” contra o españolismo lingüístico* PDF
Francisco Fernández Rei 197-200
Filgueira Valverde en zapatillas PDF
Ángeles Filgueira Iglesias 201-204
Carta a mi abuelo PDF
Jorge Urrea Filgueira 205
2015, ano ventureiro para os estudos madrigalegos PDF
Lidia López Teixeiro 207-212
Patrimonio cultural galego na Real Biblioteca do Escorial. Crónica dun reencontro PDF
Ricardo Pichel Gotérrez 213-214

Creación

Poemas da miña vellez PDF
Xosé Azar 215-218
Fotos de familia PDF
Manuel Forcadela 219-226
Poemas PDF
Gonzalo Hermo 227-228
Escolma PDF
Elías Portela 229-234
Poemas PDF
Claudio Rodríguez Fer 235-237
Poemas PDF
Lara Rozados 239-341
Poemas PDF
Lidia Teixeiro 243-244
O crego harmónico PDF
Xavier Alcalá 245-246
As dúas mais do Sandro PDF
Xavier Frías Conde 247-248
Procurando unha ollada lila PDF
Noelia Gómez Calvo 249
Non só a lingua, tamén a inútil desobediencia nos achega ao que non somos PDF
Antonino Nieto Rodríguez 251-253
O peso do meu desexo PDF
Begoña Paz 255-259
O solpor do fracaso PDF
Laura Piñeiro Pais 261
O vestido vermello da avoa Carmen PDF
Vanesa Rodríguez Tembrás 263-266
Relatos PDF
Domingo Villar 267-268
Atracos PDF
Roi Vidal 269-275

Traducción

Konstantinos Jatzopoulos: “Non busco o alleo” PDF
Victoria Leng 277-278
“O último verán” de Mauro Corona PDF
Alessandro Zamengo, Giada Giacomel, Giulia Scalco 279-285

Entrevista

Úrsula Heinze. Viaxe ao real PDF
Lidia Teixeiro 287-291

Reseñas

Luna Alonso, Ana et al. (2015) (eds.): "Literaturas extrajeras y desarrollo cultural: hacia un cambio de paradigma en la traducción literaria gallega" PDF
Lúa Cruz Fernández 293-295
Fernández Naval, Francisco X. (2014): "O soño galego de Julio Cortázar" PDF
María Curros Ferro 295-297
VV.AA. (2013): "Cadernos de Fraseoloxía Galega, nº 15" PDF
Alba Diz Villanueva 297-298
Acuña, Ana (ed.) (2014): "Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega" PDF
Alba Diz Villanueva 298-299
López Casanova, Arcadio (2014): "As voces da máscara (2006-2014)" PDF
Modesto Hermida 299-302
Reimóndez, María (2009): "Pirata" PDF
Ánxela Lema París 302-303
Llorca, Jorge (2014): "O violín de Rembrandt" PDF
Xosé Antonio López Silva 303-304
Yáñez Jato, Rafael (2015): " Farewell" PDF
Lidia López Teixeiro 304-305
Quintiá, Xerardo (2015): "O viaxeiro radical" PDF
Lidia López Teixeiro 305-306
Fernández Paz, Agustín (2014): "A viaxe de Gaga" PDF
Lidia López Teixeiro 306-307
Alonso Montero, Xesús (2013): "Ricard Salvat (1934-2009) e o teatro galego" PDF
Clara Isabel Marín García 308-309
Ramos, Baldo (2014): "Cartografía do exilio" PDF
Isabel Mociño González 310-311
García Vega, Lucía (2014): "Rosalía de Castro e os lugares de Cantares gallegos" PDF
Laura Piñeiro Pais 311-313
González Fernández, Helena e Cebreiro Rábade, María do (eds.) (2012): "Canon y subversión. La obra narrativa de Rosalía de Castro" PDF
Sebastian Stratan 313-315Madrygal. Revista de Estudios Gallegos
ISSN 1138-9664
ISSN-e 1988-3285

© . Universidad Complutense de Madrid
Biblioteca Complutense | Ediciones Complutense