Sobre os bloques dialectais do galego: unha nova proposta.

Francisco Xavier Frías Conde

Resumen


Sin resumen

Texto completo: PDF

Refbacks

  • No hay Refbacks actualmente.

Revista de Filología Románica
ISSN 0212-999X
ISSN-e 1988-2815

© . Universidad Complutense de Madrid
Biblioteca Complutense | Ediciones Complutense