Pagés Gaulier, Étienne, Servei d'Acció Social. Diputació de Barcelona, España