Geli, Marina, Coordinadora del CESS. Consejera de Salud de la Generalitat de Catalunya, España