Álvaro Cunqueiro: poemas e confesións do ano 1933

Ramón Nicolás Rodríguez

Resumen


No presente artigo dáse conta da existencia dun suplemento literario publicado nas páxinas de La Región ourensá no ano 1933 (“Los viernes literarios de la Región”), dirixido por Manuel Luís Acuña e X.L. Ramos Colemán, no que a presenza de Álvaro Cunqueiro foi destacada publicando alí textos poéticos e un discurso biográfico de interese que se comentan e exhuman pois nunca foron compilados. - En el presente artículo se informa de la existencia de un suplemento literario publicado en las páginas de La Región ourensana en el año 1933 (“Los viernes literarios de la Región”), dirigido por Manuel Luís Acuña y X.L. Ramos Colemán, en el que la presencia de Álvaro Cunqueiro fue destacada publicando allí textos poéticos y un discurso biográfico de interés que se comentan y exhuman pues nunca fueron compilados.

Texto completo: PDF

Refbacks

  • No hay Refbacks actualmente.

Madrygal. Revista de Estudios Gallegos
ISSN 1138-9664
ISSN-e 1988-3285

© . Universidad Complutense de Madrid
Biblioteca Complutense | Ediciones Complutense