O Couto Mixto: Autogoberno, fronteiras e soberanías distantes

Álvaro Xosé López Mira

Resumen


Neste artigo abórdanse sumariamente algúns aspectos sociopolíticos dunha entidade organizativa do século XIX, xa desaparecida, situada na raia seca galego-lusa, denominada Couto Mixto. Unha potencial, talvez idealizada, Andorra galego-portuguesa, microcosmos da Gallaecia, que resultou abortada en 1864 polos Estados español e portugués de común acordo, pero que ten suscitado un renovado interese nos últimos tempos por mor dunhas peculiares características que ben poderían servir de modelo para a innovación das cansadas democracias representativas europeas de comezos do século XXI. - En este artículo se abordan sumariamente algunos aspectos sociopolíticos de una entidad organizativa del siglo XIX, ya desaparecida, ubicada en la raya seca gallego-portuguesa, denominada Couto Mixto. Una potencial, tal vez idealizada, Andorra gallego portuguesa, microcosmos de la Gallaecia, que resultó abortada en 1864 por parte de los Estados español y portugués de común acuerdo, pero que ha suscitado un renovado interés en los últimos tiempos, debido unas peculiares características que, acaso, podrían servir de modelo para la innovación de las cansadas democracias representativas europeas de principios del siglo XXI.

Texto completo: PDF

Refbacks

  • No hay Refbacks actualmente.

Madrygal. Revista de Estudios Gallegos
ISSN 1138-9664
ISSN-e 1988-3285

© . Universidad Complutense de Madrid
Biblioteca Complutense | Ediciones Complutense