A tenzón e o partinén: definición dos xéneros a partir das artes poéticas trobadorescas e dos propios textos.

Joseph Ghanime López

Resumen


Sin resumen

Texto completo: PDF

Refbacks

  • No hay Refbacks actualmente.

Madrygal. Revista de Estudios Gallegos
ISSN 1138-9664
ISSN-e 1988-3285

© . Universidad Complutense de Madrid
Biblioteca Complutense | Ediciones Complutense